Afscheid voorzitter Aant Mulder

In de online docentenvergadering van 15 april jl. namen we afscheid van onze voorzitter Aant Mulder. Vanwege zijn gezondheid legt hij zijn functie neer.
In 2015 heeft hij het voorzitterschap overgenomen van Leo Slippens, die zeker wilde weten dat hij SeniorWeb ZWF met een goed gevoel kon overdragen. Voordat Leo de voorzittershamer aan Aant gaf, stelde hij hem indringende vragen tijdens een oriënterend gesprek in restaurant Teernstra in Balk. Aant noemde dat toen zelf een examen.