Ynrinsprekoere

Fan septimber oan maaije ta kin men alle wiken fergees terjochte op it ynrinsprekoere yn de bibleteek. Jo binne dan fan herte wolkom foar advys en/of fragen oer it brûken fan jo kompjûter, laptop, tablet of mobile telefoan. Ús frijwilligers helpe jo graach, want ús missy is om senioaren te helpen digitaal mear feardich te wurden en feardich te bliuwen.

freed 14:30-16:30
moandei 14:00-15:30
freed 14:30-15:30
tiisdei 14:00-15:00
freed 14:00-15:00
moandei 14:00-15:30

As it heal kin helpe we daliks en oars meitsje we in ôfspraak voor help op in oar tiidstip.

Help op maat

Ien-op-ien ynstruksje op basis fan jo persoanlike winsken/learfragen neame wy “Help op maat”. Dit kin likegoed persoanlik, by jo thús of op ús leslokaasje, as ek op ôfstân (online). Jo kinne sels oanjaan wat foar jo gaadlik is.

Nimme jo online-help foar kar, dan makket ús frijwilliger nei telefoanysk kontakt mei jo in befeilige ferbining mei jo kompjuter en kin dan mei jo mei sjen en jo advisearje. Dy wize fan helpen hat troch de koroanamaatregels al faak fertuten dien.

Foar “Help op maat” kinne jo in ôfspraak meitsje op het ynrinsprekoere of fia it kontaktfoarm op dizze webside. De kosten foar “Help op maat” binne € 7,50 per kear. Jo kinne dit oerdrage nei NL67 RABO 0325 5715 89 yn namme fan Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland.

Tegearre mei jo sykje wy nei wat foar jo it bêste resultaat opleveret en hokker oplossing it bêste by jo passet.