Locatie Heerenveen

Na een gedegen voorbereiding zijn we in januari dit jaar in de bibliotheek van Heerenveen gestart met een inloopspreekuur, dat daar ‘digitaal café’ genoemd wordt. Het bleek al snel in een behoefte te voorzien, want men wist ons te vinden met vragen en probleempjes van allerlei ‘pluimage’.
Na een zomerstop van 3 maanden, waarin enkele keren toch nog computerhulp is verleend, starten we met ingang van woensdag 6 september weer het wekelijks digitaal café in de bibliotheek.
De openingstijden zijn enigszins gewijzigd en nu van 14.30 – 16.00 uur.
Ieder is welkom met digitale vragen over computer, laptop, smartphone of tablet. Deskundige vrijwilligers van SeniorWeb Zuidwest Friesland helpen u gratis. Senioren vormen de belangrijkste doelgroep, want vooral zij ervaren problemen met o.m. DigiD, email, foto’s overzetten van smartphone naar laptop.