Digitaal café Workum

Op verzoek starten we als proef in april en mei een digitaal café in de bibliotheek te Workum.
Dankzij een extra inspanning van een aantal van onze vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt. Op woensdagmiddag van 14.30-15.30 uur zijn bezoekers welkom met hun digitale vragen. De bibliotheek vindt u aan de Merk 1 in Workum.
De eerste keer is op woensdag 6 april, de laatste op 25 mei. Op Koningsdag zijn alle bibliotheken gesloten.
Zoals gebruikelijk is het voor deze hulp niet nodig dat u lid bent van SeniorWeb. Iedereen wordt geholpen.