Online hulp verlenen en vergaderen

In deze coronatijd geeft SeniorWeb ZW Friesland les en hulp hoofdzakelijk online. Maar ook de bijeenkomsten op de locaties gaan meestal online, evenals de vergaderingen van de vrijwilligers. Deze vinden twee keer per jaar plaats en daarbij verschijnen de foto’s van de aangemelde vrijwilligers op het computerscherm en kan iedereen zijn of haar zegje doen.
Het is even wennen, maar bestuur en vrijwilligers zijn al zo ervaren dat deze vorm van vergaderen weinig problemen geeft. Zolang de coronamaatregelen gelden gaan we op deze wijze door tot de versoepeling van de regels aanleiding geeft om weer letterlijk om de tafel te gaan zitten. Dat heeft toch zijn voordelen!