Online hulp verlenen en vergaderen

In deze coronatijd geeft SeniorWeb ZW Friesland les en hulp hoofdzakelijk online. Maar ook de bijeenkomsten op de locaties gaan meestal online, evenals de vergaderingen van de vrijwilligers. Deze vinden twee keer per jaar plaats en daarbij verschijnen de foto’s van de aangemelde vrijwilligers op het computerscherm en kan iedereen zijn of haar zegje doen.Het …

Online hulp verlenen en vergaderen Lees meer »

Afscheid voorzitter Aant Mulder

In de online docentenvergadering van 15 april jl. namen we afscheid van onze voorzitter Aant Mulder. Vanwege zijn gezondheid legt hij zijn functie neer.In 2015 heeft hij het voorzitterschap overgenomen van Leo Slippens, die zeker wilde weten dat hij SeniorWeb ZWF met een goed gevoel kon overdragen. Voordat Leo de voorzittershamer aan Aant gaf, stelde …

Afscheid voorzitter Aant Mulder Lees meer »