Locatie Lemmer

Onze eerste workshop van dit seizoen staat gepland voor vrijdagmiddag
29 oktober om 14:00 uur. Het onderwerp is: Podcast.
U heeft de term vast weleens gehoord de laatste tijd.
Maar wat is een podcast ?
Waar kun je die vinden ?
Kun je die ook zelf maken ?
Wilt u meer over een podcast te weten komen ?
De Engelse term ‘podcast’ staat voor het digitaal beschikbaar stellen van
geluidsfragmenten over een bepaald onderwerp.
De luisteraar kan zelf bepalen wanneer hij of zij wil luisteren,
bijvoorbeeld via een computer, tablet, smartphone of mp3-speler.
De workshop wordt georganiseerd door SeniorWeb Lemmer i.s.m. de
bibliotheek. De docent is Anja Haaze uit Lemmer.
De toegang is gratis.

U bent zoals altijd welkom op onze inloop, elke vrijdagmiddag tussen
14:00 en 15:00 uur.
Voor info over al onze activiteiten: Rohinda Tazelaar 06-50681652.